Om os

Vi er nogle centrale aktører og ildsjæle indenfor det professionelle cirkus, som har stiftet brancheforeningen Dansk Samtids Cirkus.
Vi  har et stærkt ønske om at samle alle aktører i og omkring foreningen, så vi som samlet branche og fag kan arbejde målrettet med at udbrede cirkusgenrerne i det scenekunstneriske landskab og i kulturlivet generelt. 

Cirkus i Danmark oplever lige nu en voksende opmærksomhed. Men vi halter langt efter vores nabolande, når det handler om anerkendelse og muligheder for og i scenekunstformen, og det er dér der er brug for, at vi står sammen om at synliggøre.

Brancheforeningen har til formål at arbejde for cirkus’ vilkår – både hvad angår uddannelse, projektstøtte, produktions- og træningsfaciliteter og at kunne gå i dialog med diverse beslutningstagere, så vi kan skabe mere gunstige vilkår og bedre muligheder for alle, der arbejder med de nyere cirkusgenrer i Danmark.

Formålet

Vi vil forankre indsatsen og styrke udbredelsen af cirkus i en stærk branchekontekst. Det ønsker vi at gøre ved at kompagnier og øvrige cirkus-aktører får et fælles afsæt og mulighed for at tale med samlet stemme omkring de samme kulturpolitiske mål. (se mere i foreningens vedtægter)

Organisering

Dansk Samtids Cirkus er organiseret som en forening med medlemmer. Foreningens øverste myndighed er den årlige generalforsamling hvor medlemmer bl.a. vælger repræsentanter til foreningens bestyrelse. Bestyrelsen har ansat en koordinator til at varetage foreningens drift, administration og kommunikation. Pt. er koordinator stillingen normeret til 1 dag om ugen.


Bestyrelse

Lars Gregersen (forperson/talsperson) lgregersen@gmail.com

Gry Lambertsen gry@dynamoworkspace.dk

Sara Indiro si@artisten.dk

Jens Frimann Hansen jfh@helsingor-teater.dk

Niels Offenberg nof@albertslund.dk

Søren Flor soren@ja-circus.dk

Koordinator

Anne Mette Nørskov info@dansksamtidscirkus.dk


Vedtægter