Bliv medlem

Vi er stærkt afhængige af medlemmerne og deres opbakning og vi opfordrer derfor alle aktører til at melde jer som medlemmer af foreningen, så vi kan få et solidt ståsted og blive en reel brancheforening der varetager medlemmernes interesser.

Foreningen har 2 typer af fulde medlemskaber, hvor prisen er afhængig af jeres organisations/kompagnis årlige omsætning.
Et gratis medlemskab til artister der er medlem af Dansk Artist Forbund.
Derudover er der mulighed for støttemedlemskab.
Et aktivt fuldt medlemskab giver én stemme ved foreningens årlige generalforsamling.

Medlemspriser

6000 kr. pr. år for kompagnier/producenter/organisationer med +300.000 kr. i årlig omsætning 

3000 kr. pr år for kompagnier/producenter/organisationer med mindre end 300.000 kr. i årlig omsætning.

Gratis 1 års medlemskab for nystartede kompagnier, som endnu ikke har økonomi til at betale medlemskab.

Gratis medlemskab for cirkusartister der er medlem af Dansk Artist Forbund (husk at give os direkte besked hvis du vil være medlem via DAF.
Stemme gennem Dansk Artist Forbunds repræsentant (ikke individuel stemme).

Støttemedlemskab

600 kr. pr år for ikke-cirkusartister/organisationer. Støttemedlemmer har ikke stemmeret.

Skriv til info@dansksamtidscirkus.dk at du vil være medlem og så tager vi fat i dig så hurtigt vi kan.